Uydu Terimleri

ACS

Erişim kontrol sistemi

Yayın hizmetlerinin sadece bunları alma hakkı olanlar için erişilebilir olmasını sağlayan sistem/cihaz. Genellikle yetkisiz izleyiciler için anlaşılmaz yapmak için hizmeti kodlayarak (şifreleyerek) gerçekleştirilir.


ADSL

Asimetrik sayısal abone hattı

Sayısal bilgilerin telefon hatları üzerinden yüksek hızlı aktarım ve alımına olanak sağlayan sistem.


All-or-nothing effect

The sudden breakdown or loss of digital signal reception when it contains more errors than the error correction system can cope with. Up to this point there is no degradation in reception quality; a significant advantage over analogue where there is a gradual deterioration.

 

Analog

Sinyalin zamanla düzgünce ve sürekli olarak değiştiği ses ve resimleri aktarma ve kaydetmenin geleneksel yöntemi


Anten

Geleneksel karasal TV sinyalini alan ekipman

Asimetrik yayın

Gidiş ve geliş yönünde gerekli bit hızının farklı olduğu yayın (örneğin, yüksek gidiş ve düşük geliş yönü veri hızı).


Azimut

Gerçek kuzey ve belirli bir uydu arasındaki açı. Bir pusula ile ölçülebilir.


Ayak izi

Bir uydu yayınının kapsadığı coğrafi alan.


Alıcı

Uydu alıcısı, bir uydudan tek kanal yayına ayarlamak için kullanılan alış ekipmanının parçası.

 

Artıklık

TV sinyal sıkıştırması, tüm TV görüntülerinin artık bilgiler içerdiği gerçeğine dayalıdır. Sayısallaştırıldıktan sonra, sinyalin boyutu artık bilgiler kaldırılarak azaltılabilir. Ayrıca, birincil sistemin bozulması durumunda kesintisiz bir şekilde devreye girmek ve kesinti süresini azaltmak için tasarlanmış ikincil yedek sistemlerle ilgilidir.

 

Alıcı kutusu

Veya Uydu alıcısı: genellikle bir TV'nin uydu veya sayısal TV servislerini almasına olanak sağlayan küçük bir kutu.


Akıllı Kart

Abonelere ödemeli TV servislerine erişim vermek için bir dekoder ile birlikte kullanılan kredi kartı büyüklüğünde bir plastik kart.


Akış

Sürekli bilgi akışı olarak işlenebilecek şekilde verileri aktarma yöntemi. Akış teknolojileri, büyük çoklu ortam dosyalarını hızlı indiremeyen geniş bant olmayan veya düşük hızlı geniş bant internet kullanıcıları için özellikle önemlidir. Akış ile, veriler tüm dosya aktarılmadan önce görüntülenebilir.


Aktarım akışı

Bir servisin video, ses ve veri akışlarını birleştirerek sinyallerin aktarılmasından önce oluşturulan bit akışı. 188 baytlık sabit uzunlukta veri paketlerinden oluşur.