F

FEC

İleri Hata Düzeltme

Veri aktarma kuvvetini geliştirmek için bir yöntem. Fazla bitler, hata düzeltme algoritmalarının alışta uygulanabilmesi için giden veri akışında yer alır. Uydu standardı için Reed Solomon koduyla birleştirilmiş Viterbi kodu kullanılır. Transponderlerin ticari kullanımı, dört bitten üçünün kullanılabilir bilgiler içeriği anlamına gelen 3/4'ü Viterbi için en çok kullanılan kod haline getirmiştir.


Freesat

130 üzerinde TV ve radyo istasyonu sunan BBC ve ITV'nin ücretsiz sayısal uydu servisi.


Freeview

70 TV ve radyo kanalı sunan ulusal ücretsiz sayısal karasal servis


Frekans spektrumu

Bir frekans aralığı


Fırlatma aracı

Bir uyduyu yörüngeye oturtmak için kullanılan roket veya fırlatıcı.