IP adresleri

Bir TCP/IP ağdaki bilgisayar veya cihaz için tanımlayıcı. TCP/IP protokolünü kullanan ağlar mesajları hedefin IP adresine dayalı olarak yönlendirir. Bir IP adresinin biçimi, noktalarla ayrılmış dört sayı olarak yazılmış 32-bit sayısal adrestir.