K

Kanal kodlama

Sayısal video, ses ve veri sinyallerini uydu, kablo veya karasal aktarım yoluyla göndermek için kullanılan çeşitli yöntemler.

 

Kodlama

Farklı sayısal kodlar dizisiyle bilgileri (video, ses, veri) temsil etme yöntemi. "Şartlı erişim"den farklı.

 

Koşullu erişim

Ödemeli ve telif korumalı hizmetlere erişimi kontrol eden bir sistem.

 

Kapsama alanı

Bir uydu transponderinin kapsadığı coğrafi alan. İyi kalite alışın garanti edilebildiği alan. Yaygın olarak "ayak izi" olarak bilinir. Bir uydunun farklı kapsama alanların olan transponderleri olabilir ve hatta farklı alanlara (bu uydunun ömrü sırasında değişebilir) çevrilebilen yönetilebilir "anten ışınları" olabilir. Kapsama alanı dışında sinyal hızla zayıflar ve alış normal olarak kabul edilmez. Burada sinyal gücünde değişiklikler meydana gelir.


Ka-bandı

18-31 GHz frekans aralığı


Ku-bandı

10,7-18 GHz frekans aralığı; yayın uydularına giden ve gelen yayınlar için kullanılır.


KOBİ (Küçük ve orta büyüklükte işletmeler)

Küçük ve orta büyüklükte işletmeler.

 

Karasal yayın

Yere kurulu vericileri kullanan ulusal ücretsiz TV yayın teknolojisi. Mevcut analog sistem 2012 yılına kadar sayısal karasal sistem ile değiştirilecektir.