Multipleks

İki veya daha çok bağımsız sinyali tek bir aktarım kanalında birleştirme veya bir uydu transponderinde aktarılan birleştirilmiş sayısal sinyaller.