VSAT

Very Small Aperture Satellite Terminal (Çok Küçük Açıklıklı Uydu Terminali)

Normal olarak 2,4 metre boyutunda çanak anteni olan küçük iki yollu uydu yer istasyonu. Yer eşzamanlı yörüngedeki uydulara erişebilir ve sinyalleri küçük uzak yer istasyonlarından diğer terminallere veya ana yer istasyonu veya hublara aktarırlar. Ayrıca mobil uydu iletişim sistemleri için kullanılırlar.