Kullanım Şartları

Lüksemburg yasasına göre kayıtlı (KDV No LU 18953352) ve Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf, Grand Duchy of Luxembourg adresinde bulunan SES S.A. ("SES"), http://www.ses.com ("Site") adresindeki SES.COM sitesinin sunuculuğunu yapmaktadır ve bu siteyi yönetmektedir.

Sitenin kullanımı mevcut şartlar ve koşullara ("Kullanım Şartları") tabidir. Kullanım Şartları, herhangi bir nedenle veya önceden duyurulmaksızın herhangi bir zamanda değişikliğe uğrayabilir. Kullanım Şartlarının en güncel versiyonuna her zaman http://www.ses.com adresinden ulaşılabilir. Bu Siteyi kullanmanız Kullanım Şartlarını kabul ettiğinizi gösterir.

1. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

SES, Site içeriğini dilediği zaman uyarı olmaksızın değiştirme, içerik üzerinde değişiklik veya düzeltme yapma hakkını saklı tutar.

Bu Site içeriği yalnızca bilgi verme amaçlıdır. SES, bu içeriğin doğru, eksiksiz veya güncel olduğuna dair garanti vermez. Bilgiler SES sitesinde "olduğu gibi" sunulur, ticari elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk veya hakların ihlal edilmemesi örtülü garantileri de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir türde, açık veya örtülü hiçbir garanti verilmez, bunlar gibi hariç tutulan örtülü garantiler geçerli yasalar ve düzenlemeler gereğince geçerli olacaktır. Ayrıca, Site'de bulunan bilgiler yatırım ile ilişkili herhangi bir karara dayanak kabul edilmemelidir.

SES, Site içeriğinin kullanılmasından kaynaklanan veya işbu kullanımla ilişkili olan doğrudan, dolaylı veya fiilin neden olduğu zararlardan, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, sorumlu olmayacaktır:

  • Site'nin kesintiye uğraması;
  • Site'yi engelleyen herhangi bir bozukluk; veya
  • Site'ye yapılan izinsiz bir girişin, burada bulunan bilgilerin değişmesiyle sonuçlanması.

2. DİĞER SİTELERE VE KAYNAKLARA BAĞLANTILAR

SES, Site üzerinden erişilen bağlı siteler ve dış kaynakları kontrol etmediğinden, işbu bağlı siteler veya dış kaynaklarda sunulan içerik veya hizmetlerle ilişkili herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

3. SİTEYE BAĞLANTILAR

Satır içi bağlantı (başka bir siteye yerleştirilen bir bağlantı vasıtasıyla Site unsurlarını kullanan bir bağlantı) ve çerçeveleme (Site'nin başka bir site çerçevesinde gösterilmesi) kesinlikle yasaktır.

4. FİKRİ MÜLKİYET

"SES" ticari markasının ve logosunun, ve tescilli olsun veya olmasın, SES'e ait veya SES'in lisansını almış olduğu diğer tüm ticari markaların, markaların ve logoların, SES'in önceden yazılı izni olmadan, herhangi bir amaçla (diğer sitelerdeki meta etiketler de dahil) kullanımı kesinlikle yasaktır.

Sitenin görünümü ve diğer özelliklerinin yanı sıra, Site'de bulunan tüm materyallerin (yazılı metin, çizimler, tasarımlar, resimler, fotoğraflar, hareketli görüntüler, müzikler, logolar, ticari markalar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) mülkiyeti münhasıran SES'e ait kalacaktır. İşbu bilgilere yalnızca danışma, veya işbu bilgileri, izin verildiğinde, sadece şahsi kullanım amacıyla yazdırma hakkına sahipsiniz. Site'de bulunan herhangi bir materyali, hiçbir suretle çoğaltamaz, tamamen veya kısmen işleyemez, dağıtamaz, yayınlayamaz, aktaramaz, söz konusu materyallerin türevi niteliğinde işler oluşturamaz, bu materyaller üzerinde değişiklik yapamaz veya materyalleri satamazsınız.

Fikri mülkiyet konularıyla ilgili bilgi veya izin almanız gerektiğinde, lütfen info@ses.com ile iletişime geçin.