İkili sistem

Yalnızca 0 ve 1 rakamlarını kullanan sayı gösterim sistemi.